یکشنبه 07 خرداد 1402
«مهار تورم، رشد تولید»
آخرین بروزرسانی: 1402/03/06 14:36
عنوان خدمت کلان
(شناسه زیرخدمت)
عنوان زیرخدمت
(شناسه زیرخدمت)
نحوه ارائه زیرخدمت راهنمای استفاده از زیر خدمت اطلاعات تکمیلی زیر خدمت (شناسنامه زیرخدمت) لینک صفحه دریافت خدمت

FAQ

SLA

شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت
جذب نیروی امریه 
ثبت نام و جذب مشمولین وظیفه امریه در استانداری 
غیر حضوری 
راهنما
شناسنامه خدمت 
اداره کل اداری و مالی 
07731558532
دریافت ایده های روستائی
 دریافت ایده های روستائی
غیر حضوری 
راهنما
شناسنامه خدمت 
دریافت خدمت 
توافق نامه 
دفتر امور روستائی
07731558158
مدیریت تحصیلی - دانشگاهی مناطق محروم استانهای خاص( 18042175000)
آزاد سازی مدرک تحصیلی مناطق محروم 
غیر حضوری
راهنما
شناسنامه خدمت 
دریافت خدمت 
دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری 

07731558419

اعلام تخلف موضوع ماده 91و 92
موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری 
غیر حضوری 
راهنما
شناسنامه خدمت 
دریافت خدمت 
دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی 
07731558129
درخواست پشتیبانی 
درخواست پشتیبانی شبکه دولت 
غیر حضوری 
راهنما
شناسنامه خدمت 
دریافت خدمت 
مدیریت فناوری اطلاعات ، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت 
07731558418
پیگیری نامه های اداری 
پیگیری نامه های اداری 
غیر حضوری 
راهنما
شناسنامه خدمت 
دریافت خدمت 
مدیریت فناوری اطلاعات ، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت 
07731558253
ارتباط مستقیم با استاندار 
فرم ملاقات با استاندار 
غیر حضوری 
راهنما
شناسنامه خدمت 
توافق نامه 
دفتر استاندار
07731558113
نظر سنجی 
نظر سنجی الکترونیکی در خصوص کیفیت ارائه ی خدمات 
غیر حضوری
راهنما
شناسنامه خدمت 
توافق نامه 
دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی 
07731558130

برگزاری انتخابات در استان (10062157000)

اخذ رای و احراز هویت رای دهندگان در استان

(10062157101)

حضوری

راهنما

شناسنامه خدمت

دریافت خدمت 

سوالات متداول 

توافق نامه

دفتر سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری 
07731558216

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000)

اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران در استان

(10012154102)

حضوری 

راهنما 

شناسنامه زیر خدمت 

دریافت خدمت 

سوالات متداول 

توافق نامه 

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی 
07731558429

خدمات حمایت از بانوان و خانواده در استان (19042159000)

برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت ارتقای توان افزایی زنان و خانواده استان

(19042159102)

حضوری 

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیر خدمت 

دریافت خدمت

سوالات متداول 

توافق نامه 

دفتر امور زنان و خانواده 
07731558229

پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان (10011269000)

پاسخگویی به شکایات فرق، اقوام و مذاهب استان

(17042169100)

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیر خدمت 

دریافت خدمت 

سوالات متداول 

 

دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی 
07731558130

خدمات امور مدیریت بحران در استان (10012164000)

پرداخت خسارات ناشی از حوادت غیرمترقبه و بحران های استان

(19092164104)

غیر حضوری 

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیر خدمت 

دریافت خدمت 

سوالات متداول

 

اداره کل مدیریت بحران 
07733554582

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000)

تبدیل وضعیت اقامتی اتباع خارجی از کارت آمایش به گذر نامه

(12012154108)

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیر خدمت 

دریافت خدمت 

سوالات متداول

 

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی 
07731558429

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000)

ترخیص خودروهای توقیفی حامل اتباع خارجی غیر مجاز

(12012154119)

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیر خدمت 

دریافت خدمت 

سوالات متداول 

 

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی 
07731558429

راهبری سازمانهای مردم نهاد استان (10012158000)

تسهیل روند صدور شعبتابعیت فعالیت برای سازمان های مردم نهاد استان

(10012158100)

غیر حضوری 

راهنما

شناسنامه زیر خدمت

دریافت خدمت 

سوالات متداول 

توافق نامه 

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 
07731558254

حمایت از سرمایه‌گذاری در استان (13012165000)

تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال در استان

(13012165103)

غیر حضوری 

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیر خدمت 

دریافت خدمت 

سوالات متداول 

 

دفتر هماهنگی امور سرمایه گزاری و اشتغال 
07731558428

رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری (10032156000)

رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری در استان

(10032156000)

غیر حضوری 

راهنما

شناسنامه زیر خدمت 

دریافت خدمت 

سوالات متداول 

توافق نامه 

دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری 
07731558216

ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان (11022153000)

هماهنگی و همکاری با مراکز و سازمان های کشوری درخصوص پدافند غیرعامل

(11022153102)

غیر حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیر خدمت 

دریافت خدمت 

سوالات متداول

 

اداره کل پدافند غیر عامل 
07731558648

هماهنگی و نظارت بر اجرای امور تشریفات مقامات کشوری، لشگری و نشست‌های بین المللی استان (10012173000)

هماهنگی و نظارت بر اجرای امور تشریفات مقامات کشوری، لشگری و نشست‌های بین المللی استان

(10012173000)

غیر حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیر خدمت 

دریافت خدمت 

سوالات متداول 

 

 

خدمات امور مدیریت بحران در استان (10012164000)

هماهنگی با دستگاه های اجرایی استان هنگام وقوع بحران

(10012164102)

غیر حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیر خدمت 

دریافت خدمت 

سوالات متداول 

 

اداره کل مدیریت بحران 
07733554582

صدور مجوز تشکل ها، تجمعات و احزاب استان (17042155000)

نظارت و حل مشکلات تشکل های صنفی، سیاسی، دانشجویی و کارگری استان

(17042155103)

غیر حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیر خدمت 

دریافت خدمت 

سوالات متداول

 

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 
07731558254

مدیریت حمل و نقل و ترافیک استان (13052160000)

نظارت بر مصوبات شورای همتا هماهنگی ترافیک استان

(12012160102)

غیر حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه زیر خدمت 

دریافت خدمت 

سوالات متداول 

 

دفتر فنی، امو عمرانی ،حمل و نقل و ترافیک 
07731558342

ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان (11022153000)

نظارت بر اجرای طرحهای پدافند غیرعامل سطح استان

(11022153101)

حضوری

فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود

شناسنامه خدمت

دریافت خدمت 

سوالات متداول 

 

اداره کل پدافند غیر عامل 
07731558648

ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000)

صدور گواهی دانش آموزان مشمول تحصیل فاقد اقامت

(12012154120)

غیر حضوری فرایند ارائه خدمت لینک ستون بعد مراجعه شود شناسنامه خدمات  دریافت خدمت  سوالات متداول    اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی 
07731558429
 

 

             
 

 

             
 

 

             
 

 

             
 

 

             
 

 

             
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب

سامانه ی گفتگوی آنلاین