یکشنبه 09 بهمن 1401
تولید،دانش بنیان، اشتغال آفرین
آخرین بروزرسانی: 1401/11/09 19:49

خدمات الکترونیک


 

 

درخواست پشتیبانی شبکه دولت

 

آزادسازی مدارک مناطق محروم

دریافت ایده های روستایی

پیگیری نامه های اداری

ثبت نام  مشمولین وظیفه امریه در استانداری بوشهر و واحدهای تابعه

تقاضای نقل و انتقال به استانداری و فرمانداری های تابعه

 

نظرسنجی الکترونیکی در خصوص کیفیت ارائه ی خدمات 

 

اعلام تخلف موضوع ماده 91 و 92

فرم ملاقات با استاندار
*****************************************************************


 

اطلاعیه ها و بخشنامه ها 

فرآیندانجام کار و دریافت خدمات استانداری

اینفوگرافی برنامه های عملیاتی سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده ی استان بوشهر

سامانه شفافیت استانداری بوشهر
سامانه الکترونیکی مردم و دولت
مناقصه و مزایده
 
نظرات مردمی در خصوص کیفیت خدمات
 

 ***************************************************


 

ردیف نام خدمت حوزه استانداری نام دفتر ستادی
1 سامانه ملی کنترل و نظارت بر طرح های عمرانی  هماهنگی امور عمرانی  دفتر فنی
2 نظام فنی و اجرائی کشور هماهنگی امور عمرانی دفتر فنی
3 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر هماهنگی امور عمرانی دفتر فنی
4 پنجره واحد سرمایه گزاری استان بوشهر     
5 فرم های خام مرتبط با سازمانهای مردم نهاد سیاسی ، امنیتی و اجتماعی امور اجتماعی و فرهنگی
6 ارتقاء وضعیت سازمانهای مردم نهاد سیاسی ، امنیتی و اجتماعی امور اجتماعی و فرهنگی
7 پیگیری صدور مجوز پروانه تأسیس سازمانهای مردم نهاد سیاسی ، امنیتی و اجتماعی امور اجتماعی و فرهنگی
8 تمدید پروانه تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد سیاسی ، امنیتی و اجتماعی امور اجتماعی و فرهنگی
9 درخواست صدور مجوزپروانه تأسیس سازمانهای مردم نهاد سیاسی، امنیتی و اجتماعی امور اجتماعی و فرهنگی
10 ثبت نام جذب نیروهای وظیفه (امریه) توسعه ی مدیریت و منابع  اداره ی کل امور اداری و مالی 
11 رسیدگی به شکایت انتخابات سیاسی ، امنیتی و اجتماعی امور سیاسی و انتخابات
12 درگاه ملی مجوزهای کشور    
13 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور    
14 ثبت ایده های روستائی هماهنگی امور عمرانی امور روستایی و شوراها
15 ثبت شکایات موضوع ماده 91و92  قانون مدیریت خدمات کشوری در استانداری بوشهر و فرمانداریهای تابعه حوزه استاندار مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
16 ثبت گزارشات مردمی مووع ماده 91و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری  در استانداری بوشهر و فرمانداریهای تابعه   حوزه استاندار مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
17 سامانه ی غربالگری سلامت     
18 درخواست ملاقات با استاندار بوشهر حوزه استاندار مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
19 نظر سنجی از ارباب رجوع (موضوع ماده 8 طرح تکریم مردم) حوزه استاندار مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

تنظیمات قالب